معراج: Levitation ، If you do not know the real Islam and Shia Ask user & key nod32 anti If you want to know who is Shia, we ask http://60066.mihanblog.com 2020-08-12T10:44:02+01:00 text/html 2018-03-19T06:57:25+01:00 60066.mihanblog.com معراج . داستان_تمثیلی http://60066.mihanblog.com/post/2024 <div align="center"><font face="Mihan-Koodak" size="3">روزگاری مردی برای خود خانه ای ساخت و از خانه ی خود قول گرفت که تا وقتی زنده است به او وفادار باشد و بر سرش خراب نشود و قبل از هر اتفاقی وی را آگاه کند.<br><br>مدتی گذشت ترکی در دیوار ایجاد شد مرد فوراً با گچ ترک را پوشاند.بعد ازمدتی در جایی دیگر از دیوار ترکی ایجاد شد&nbsp; و باز هم مرد با گچ ترک را پوشاند و این اتفاق چندین بار تکرار شد و روزی ناگهان خانه فرو ریخت. <br>مرد با سرزنش قولی که گرفته بود<br>&nbsp;را یادآوری کرد <br>&nbsp;خانه در پاسخ گفت هر بار خواستم هشدار بدهم و تو را آگاه کنم دهانم را با گچ گرفتی و مرا ساکت کردی این هم عاقبت نشنیدن هشدارها</font><br><br><br><font size="6"><font color="#33CCFF">نتیجه اخلاقی</font> : <font color="#FF0000">با خودتان</font></font><br><br></div> text/html 2018-03-19T06:16:27+01:00 60066.mihanblog.com معراج . بدون شرح http://60066.mihanblog.com/post/2027 <div align="center"><img src="http://rozup.ir/up/313135/1395/12/4/4(5).jpg" alt="" hspace="0" height="320" align="bottom" width="462" vspace="0" border="0"><br></div> text/html 2018-03-19T06:08:32+01:00 60066.mihanblog.com معراج . دانلود کلیپ الان مرفه تریم یا قبل از انقلاب؟ http://60066.mihanblog.com/post/2026 <div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1316729/95/11/18/185.jpg" alt="" hspace="0" height="257" align="bottom" width="451" vspace="0" border="0"><br><b><font face="Mihan-Nassim" size="4">میگن قدیما با 2000 تومن می شد ازدواج کرد! الان چی؟ <br>الان با چقدر می شه ازدواج کرد؟ <br>اصلا الان اوضاع رفاهیمون بهتر شده یا قدیما بهتر بود؟ جواب اینجاست </font><br></b><div style="text-align: center; "><br><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);"><font face="Mihan-Yekan" size="6"><a href="http://hw15.asset.aparat.com/aparat-video/a_rrpe4omh6irm12m61o62o3n60770rpn87q37r0875998-704b__c478e.mp4" target="_blank" title="">کلیک کنید و ببینید</a></font></span><br><br><br><img src="http://hw15.asset.aparat.com/aparat-video/a_rrpe4omh6irm12m61o62o3n60770rpn87q37r0875998-704b__c478e.mp4" alt="" hspace="0" align="bottom" vspace="0" border="0"></div></div> text/html 2018-03-19T06:07:18+01:00 60066.mihanblog.com معراج . یادش بخیر http://60066.mihanblog.com/post/2025 <div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/439/1316729/95/11/20/209.jpg" alt="یادش بخیر" hspace="0" height="559" align="bottom" width="491" vspace="0" border="0"><br></div> text/html 2018-02-27T06:49:02+01:00 60066.mihanblog.com معراج . نرم افزار پژوهشیار http://60066.mihanblog.com/post/2019 <div align="center"><p style="text-align: center;"><span style="font-size: 24pt;">رونمایی از نرم افزار پژوهشیار</span><br><br>کاری از محمد کاظم صالحی<br>معاونت پژوهش حوزه علمیه جوادالائمه خمینی شهر</p> <p style="text-align: center;"><a href="http://s8.picofile.com/d/8320471426/fdbb0d08-8e2b-4364-9b66-c8a71a4e09ee/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D8%B1.apk"><img src="http://s9.picofile.com/file/8320471518/4.png"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 18pt;">جهت دانلود بر روی <span style="color: #ff6600;">تصویر بالا</span> <span style="background-color: #ffff00;">کلیک</span> کنید</span></p><br></div> text/html 2016-10-04T05:41:39+01:00 60066.mihanblog.com معراج . روز شمار محرم http://60066.mihanblog.com/post/2008 <div style="text-align: center;"><span style="font-family: BYekan, Arial, Helvetica, sans-serif;">جهت دانلود بر روی&nbsp;</span><a data-mce-href="http://s8.picofile.com/file/8269582550/%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85.jpg" href="http://s8.picofile.com/file/8269582550/%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85.jpg" style="font-family: BYekan, Arial, Helvetica, sans-serif;">اینجا&nbsp;</a><span style="font-family: BYekan, Arial, Helvetica, sans-serif;">کلیک کنید</span></div> text/html 2016-09-27T05:14:18+01:00 60066.mihanblog.com معراج . دانلود "ره توشه محرم 95" برادران -خواهران http://60066.mihanblog.com/post/2007 <div style="text-align: center;"><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-family: BYekan; font-size: 12px;"><span style="font-size: 18pt;">جهت دانلود ره توشه&nbsp;<span style="background-color: rgb(255, 255, 0);">برادران</span>&nbsp;</span><a href="http://hozeh-javad.ir/home/component/k2/itemlist/category/79" target="" title=""></a><a href="http://s8.picofile.com/d/8268685218/8f0f983f-b285-41b0-b3dd-7a360a391464/rahtoushe_moharam_95.pdf" style="outline: none; color: rgb(34, 66, 114); text-decoration: none; transition: color 0.2s ease-in-out 0s;">اینجا&nbsp;</a><a href="http://s8.picofile.com/d/8268685218/713b87a7-7acd-4fdf-9e58-6428aa4b6fb2/rahtoushe_moharam_95.pdf" style="outline: none; color: rgb(34, 66, 114); text-decoration: none; transition: color 0.2s ease-in-out 0s;"></a>&nbsp;<span style="font-size: 18pt;">را کلیک کنید</span></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-family: BYekan; font-size: 12px;"><span style="font-size: 18pt;"></span><br><span style="font-size: 18pt;">جهت دانلود ره توشه&nbsp;<span style="background-color: rgb(255, 255, 0);">خواهران</span>&nbsp;</span><a href="http://hozeh-javad.ir/home/component/k2/itemlist/category/79" target="" title=""></a><a href="http://s8.picofile.com/d/8268685426/0c378a1c-e0ef-427c-a4d9-1353b3748811/rahtoushe_moharam_95_khaharan.pdf" style="outline: none; color: rgb(34, 66, 114); text-decoration: none; transition: color 0.2s ease-in-out 0s;">اینجا</a>&nbsp;<span style="font-size: 18pt;">را کلیک کنید</span></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-family: BYekan; font-size: 12px;"><img src="http://hozeh-javad.ir/home/images/IMG19292010.jpg" alt="IMG19292010" style="border: none; height: auto; max-width: 100%;"></p></div> text/html 2016-09-27T04:07:36+01:00 60066.mihanblog.com معراج . ❤روزم را با سلام به ارباب شروع میکنم❤ http://60066.mihanblog.com/post/2006 <div style="text-align: center;"><img src="http://nmedia.afs-cdn.ir/v1/image/w2Cb1Wm_UbNc--dvfS1zOXO1c4QxKTBKOsmKGm5Qaywd-h5F0vvazw/s/w535/" alt="افسران - ❤روزم را با سلام به ارباب شروع میکنم❤"></div> text/html 2016-09-27T04:01:18+01:00 60066.mihanblog.com معراج . پوستر دخیک یا ابو الفضل http://60066.mihanblog.com/post/2005 <div style="text-align: center;"><img src="http://nmedia.afs-cdn.ir/v1/image/7ITMsRdIJGvHIq-Xy4173Cj7u4xhPQ3S5WqmSWUD51PKvCCTLsp8JA/s/w535/" alt="افسران - پوستر دخیلک یا ابوفاضل"></div> text/html 2016-07-13T05:26:26+01:00 60066.mihanblog.com معراج . ترجمه تصویری حکمت187: کوچ کردن نزدیک است http://60066.mihanblog.com/post/2004 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/386/1156489/Hadith/11.jpg" alt=""></div> text/html 2016-07-05T06:38:27+01:00 60066.mihanblog.com معراج . ترجمه تصویری چند حدیث زیبا و گران بها http://60066.mihanblog.com/post/2001 <div style="text-align: center;">ترجمه تصویری چند حدیث زیبا و گران بها</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/386/1156489/Hadith/1.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/386/1156489/Hadith/7.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/386/1156489/Hadith/3.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/386/1156489/Hadith/4.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/386/1156489/Hadith/5.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/386/1156489/Hadith/6.jpg" alt=""></div> text/html 2016-07-01T04:24:19+01:00 60066.mihanblog.com معراج . سوال زیاد سوال شده : احكام تشخیص منی در مردان و زنان و تفاوت رطوبت های خارج شده http://60066.mihanblog.com/post/2000 <div style="text-align: center;"><h1 data-fontsize="27" data-lineheight="48" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0.67em; margin-bottom: 0.67em; font-size: 25px; font-weight: 400; line-height: 48px; color: rgb(55, 204, 87); text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 14pt;"><font face="Mihan-Koodak">احكام تشخیص منی در مردان و زنان و تفاوت&nbsp;رطوبت های خارج شده</font></span></h1><blockquote style="box-sizing: border-box; padding: 15px; border-left-style: none; border-color: rgb(198, 0, 119); font-stretch: normal; font-size: 16px; line-height: 30px; border-right-width: 4px; border-right-style: solid; text-align: start; background: rgb(246, 243, 243);"><p style="box-sizing: border-box; line-height: 25px; font-size: 14px; margin: 0px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px; font-size: 14pt;"><span style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px; line-height: 36px;"><font face="Mihan-Koodak">*_ در انتهای مطلب در قسمت<font color="#ff0000"> ادامه مطلب&nbsp;</font>نظرات مراجع به صورت مستند و تفكیكی آورده شده است.</font></span></span></p></blockquote><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; color: rgb(10, 10, 10); font-size: 16px; line-height: 25px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 14pt;"><font face="Mihan-Koodak">سوال:&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 255);">رطوبتی از من خارج شده است از كجا تشخیص بدهم این رطوبت منی است تا پس از آن غسل جنابت را انجام دهم؟</span></font></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; color: rgb(10, 10, 10); font-size: 16px; line-height: 25px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 14pt;"><font face="Mihan-Koodak">جواب :</font></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; color: rgb(10, 10, 10); font-size: 16px; line-height: 25px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 14pt;"><font face="Mihan-Koodak">خروج منىّ &nbsp;از زنان و مردان در خواب یا بیداری&nbsp;سبب&nbsp;جنابت است؛ چه با شهوت، فشار و سستى بدن همراه باشد یا نباشد؛ پس از آنكه فرد جنب شد واجب است برای اعمالی كه نیازمند طهارت است ، مانند نماز و روزه … غسل جنابت نماید.</font></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; color: rgb(10, 10, 10); font-size: 16px; line-height: 25px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 14pt;"><font face="Mihan-Koodak">بحثی كه اینجا مطرح می شود اینست كه ،&nbsp;هرگاه رطوبتى از انسان خارج شود كه منىّ بودن آن مشكوك باشد، فقها نسبت به احكام مردان می فرمایند: در صورتى كه این رطوبت خارج شده با نشانه شهوت، فشار و سستى بدن همراه باشد، محكوم به «<span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0);">منىّ</span>» است. البته نظرات مراجع در اینكه تمام این سه نشانه لازم است یا نه متفاوت&nbsp;است. (در ادامه به ترتیب نظر مراجع گفته می شود).</font></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; color: rgb(10, 10, 10); font-size: 16px; line-height: 25px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 14pt;"><font face="Mihan-Koodak"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 153, 102);">حضرت آیت الله خامنه ای</span>&nbsp;وجود هر سه نشانه را در مردان ضروری می دانند مگر آنكه شخص در صورت نبود یكی از این نشانه ها از راه دیگری یقین به منی بودن این رطوبت خارج شده نماید.&nbsp;در بیمار، وجود دو نشانه شهوت و سستى كفایت مى‌كند.</font></span></p></div> text/html 2016-06-26T04:00:39+01:00 60066.mihanblog.com معراج . آشتی با خدا http://60066.mihanblog.com/post/1996 <div style="text-align: center;"><div>مطلبی عمیق از کتاب آشتی با خدا</div><div>کتاب آشتی با خدا بکی از موثر ترین کتابها در زندگی من بوده فرازی از اون رو تقدیم میکنم</div><div>.</div><div>.</div><div><br></div><div>هر انسانی در خواب، «خودش، خودش» است، در بیداری هم «خودش، خودش» است. هیچ کس نمی تواند از «خودش» فرار کند. انسان در خواب می تواند از «تن» خود فرار کند، اما از «خودش» نمی تواند فرار کند چون خودش هستی اوست و هیچ کس از هستی خود نمی تواند فرار کند. و این مطلب مهمی است که انسان بداند فقط «هست». نمی گوییم خدا چیست؟ چون خدا فقط هست و هر هستی جلوه ای از هستی اوست، او چیستی ندارد و لذا قرآن فرمود: «لَیسَ کَمِثلِهِ شَیء» او شبیه هیچ چیز نیست. چون فقط «هست»! خدا شکل ندارد، همان طور که «منِ» انسان بی شکل است. حقیقت «نفس» همان «هستی» آن است و این «هستی» چنان است که کسی نمی تواند از آن فرار کند.</div><div><br></div><div>حتی اگر کسی به خودش شک کند و بپرسد: «من چه کسی هستم؟» آن سوال کننده همان «من» اوست. همانی که از روی شک می گوید: «راستی من چه کسی هستم؟ یا می گوید: من شک دارم که مَن، مَن هستم!» در جواب می گوییم تو همانی هستی که می گویی «من شک دارم که مَن، مَن هستم».</div><div>حتی همان وقتی که می خواهد به خودش شک کند، خودش را اثبات کرده است، چون خودش فقط هست.&nbsp;</div><div><br></div><div>&nbsp;در تلگرام با ما باشید text/html 2016-06-12T02:50:34+01:00 60066.mihanblog.com معراج . [ Photo, ترجمه تصویری: امام علی علیه السلام: قناعت، ثروتی است پایان ناپذیر. حکمت 57 نهج البلاغه https://telegram.me/joinchat/BMR3YjzWG42GkeIkUnLc3w ] http://60066.mihanblog.com/post/1995 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/386/1156489/12.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><div>&nbsp;ترجمه تصویری یک حدیث:</div><div><br></div><div>امام علی علیه السلام: قناعت، ثروتی است پایان ناپذیر.</div><div>حکمت 57 نهج البلاغه</div><div>https://telegram.me/joinchat/BMR3YjzWG42GkeIkUnLc3w&nbsp;</div></div> text/html 2016-06-09T04:23:12+01:00 60066.mihanblog.com معراج . اسراف http://60066.mihanblog.com/post/1993 <div style="text-align: center;"><img src="http://bayanbox.ir/view/4566408058006744650/06-Ahkam-25-9503.jpg"></div> text/html 2016-06-09T04:10:22+01:00 60066.mihanblog.com معراج . هوش و سرگرمی http://60066.mihanblog.com/post/1992 <div style="text-align: center;"><img src="http://bayanbox.ir/preview/7646494917843726436/11-chistan-26-9504.jpg"></div> text/html 2016-06-09T04:07:43+01:00 60066.mihanblog.com معراج . سه چیستان ساده http://60066.mihanblog.com/post/1990 <div style="text-align: center;"><img src="http://bayanbox.ir/preview/2276790322164058158/10-chistan-27-9505.jpg"></div> text/html 2016-06-07T05:18:08+01:00 60066.mihanblog.com معراج . معلم خصوصی http://60066.mihanblog.com/post/1989 <div style="text-align: center;"><img src="http://bayanbox.ir/preview/2958499693536184477/01-yadasht-28-9506.jpg"></div><div style="text-align: center;"><h2 dir="RTL" style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma, serif; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: rgb(51, 51, 51); margin-top: 17px; margin-bottom: 8.5px; font-size: 25px;">معلم خصوصی</h2><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 2px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma, serif; font-size: 12px; line-height: 20px;">همه معلم خصوصی را برای درس‌های سخت ریاضی و فیزیک می‌خواهند.&nbsp;<b style="box-sizing: border-box;">اما کم‌تر کسی پیدا می‌شود که برای درس‌های زندگی معلم بگیرد. شاید فکر می‌کنند از معلم بی‌نیازند؟ پس چرا آدم‌ها این‌قدر زمین می‌خورند؟</b>&nbsp;شاید آموزش‌هایشان کامل نبوده است؟</p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 2px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma, serif; font-size: 12px; line-height: 20px;">چه‌طور است مثل بعضی کشورها که هر نفر معمولاً با یک دکتر در ارتباط است تا مواظب سلامتی او باشد،&nbsp;<b style="box-sizing: border-box;">ما هم یک دکتر زندگی داشته باشیم؟ یک معلم خوب که فوت‌وفن زندگی دنیایی و آخرتی را به ما نشان دهد.</b></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 2px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma, serif; font-size: 12px; line-height: 20px;">برای این کار چه کسی بهتر از یک روحانی خوب و آشنا به قرآن و اهل‌بیت است؟ می‌دانید خیلی از خوب‌ها، به خاطر ارتباط با یک روحانی خوب، خیلی خوب شده‌اند؟&nbsp;<b style="box-sizing: border-box;">گول دشمن را نخوریم که دشمن می‌خواهد ما را از روحانیت جدا کند!</b></p></div> text/html 2016-06-07T04:06:58+01:00 60066.mihanblog.com معراج . ابن سیرین http://60066.mihanblog.com/post/1988 <div style="text-align: center;"><img src="http://bayanbox.ir/view/6954780324389567545/03-ahlebeyt-31-9509.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 2px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma, serif; font-size: 12px; line-height: 20px;"><b style="box-sizing: border-box;">عبادت خدا کردن که همیشه به نماز و روزه نیست، گاهی فردی- مخصوصاً جوانی- در شرایط گناه قرار می‌گیرد و خود را حفظ می‌کند و از بندگان خوب خدا می‌شود...</b></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 2px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma, serif; font-size: 12px; line-height: 20px;">***</p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 2px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma, serif; font-size: 12px; line-height: 20px;">دختر جوان هر روز به مغازه‌ای که ابن‌سیرین شاگردی‌اش را می‌کرد، می‌رفت و به بهانه خرید پارچه، نقشه گناه می‌ریخت. تا این‌که یک روز به صاحب مغازه گفت: پارچه‌ها سنگین است و نمی‌توانم آن‌ها را ببرم، به شاگردت بگو برایم بیاوردشان. ابن‌سیرین هم رفت. وقتی وارد خانه شد، دید زن آماده گناه شده است. همه چیز برای ابن‌سیرین مهیا بود؛ اما او اجازه خواست که به دستشویی برود. آن‌وقت همه فاضلاب را روی سروصورتش خالی کرد... دیگر دختر جوان به او رغبتی نداشت...</p><p align="center" dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 2px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma, serif; font-size: 12px; line-height: 20px;"><b style="box-sizing: border-box;">إنّ اللهَ یُحِبُّ الشّابَّ الّذی یُفنیِ شَبابَهُ فی طاعَةِ الله.<a href="file:///F:/khedmat/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87%20%D9%86%D9%85%D8%A7/%D9%85%D8%AA%D9%86%20%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8/madresenamair-31.docx#_ftn1" title="" style="box-sizing: border-box; color: rgb(181, 118, 55); text-decoration: none; background: transparent;"><b style="box-sizing: border-box;">[1]</b></a></b></p><p align="center" dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 2px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma, serif; font-size: 12px; line-height: 20px;">خداوند جوانى را که عمر خود را در عبادت خدا بسر می‌برد، دوست دارد.</p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 2px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma, serif; font-size: 12px; line-height: 20px;">همین شد که خدا «علم تعبیر خواب» را به ابن‌سیرین داد.</p><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma, serif; font-size: 12px; line-height: 20px;"><br clear="all" style="box-sizing: border-box;"><hr align="left" size="1" width="33%" style="box-sizing: content-box; height: 0px; margin-top: 17px; margin-bottom: 17px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-style: solid; border-top-color: rgb(238, 238, 238);"><div style="box-sizing: border-box;"><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 2px;"><a href="file:///F:/khedmat/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87%20%D9%86%D9%85%D8%A7/%D9%85%D8%AA%D9%86%20%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8/madresenamair-31.docx#_ftnref1" title="" style="box-sizing: border-box; color: rgb(181, 118, 55); text-decoration: none; background: transparent;">[1]</a>&nbsp;نهج الفصاحة (مجموعه کلمات قصار حضرت رسول صلى‌الله‌علیه‌وآله)، ص: 316</p></div></div></div> text/html 2016-06-07T03:47:39+01:00 60066.mihanblog.com معراج . این نیز بگذرد http://60066.mihanblog.com/post/1987 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://bayanbox.ir/preview/943544284276563876/10-hekayat-32-9510.jpg"></div><div style="text-align: center;"><h2 align="center" dir="RTL" style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma, serif; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: rgb(51, 51, 51); margin-top: 17px; margin-bottom: 8.5px; font-size: 25px;">این نیز بگذرد</h2><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 2px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma, serif; font-size: 12px; line-height: 20px;">ﻣﺮﺩﯼ ﺑﺎ ﻟﺒﺎﺱ ﻭ ﮐﻔش‌های ﮔﺮﺍن‌قیمت ﺑﻪ ﺩﯾﻮﺍﺭﯼ ﺧﯿﺮﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ می‌گریست. ﻧﺰﺩﯾﮑﺶ ﺷﺪﻡ ﻭ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ‌ﺍﯼ ﮐﻪ ﺧﯿﺮﻩ ﺷﺪﻩ‌ﺑﻮﺩ ﺑﺎ ﺩﻗﺖ ﻧﮕﺎﻩ‌ﮐﺮﺩﻡ، ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ‌ﺑﻮﺩ: ﺍﯾﻦ ﻫﻢ می‌گذرد. ﻋﻠﺖ ﺭﺍ ﭘﺮﺳﯿﺪﻡ، ﮔﻔﺖ: ﺍﯾﻦ ﺩﺳﺖ‌ﺧﻂ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ. ﭼﻨﺪﺳﺎﻝ ﭘﯿﺶ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻫﯿﺰﻡ می‌فروختم، ﺣﺎﻝ ﺻﺎﺣﺐ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ‌ﺍﻡ. ﭘﺮﺳﯿﺪﻡ: ﭘﺲ ﭼﺮﺍ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﯾن‌جا ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ؟ ﮔﻔﺖ: ﺁﻣﺪﻡ ﺗﺎ ﺑﺎﺯ ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ: ﺍﯾﻦ ﻫﻢ می‌گذرد.</p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 2px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma, serif; font-size: 12px; line-height: 20px;">گر به دولت برسی، مست نگردی مردی، گر به ذلت برسی، پست نگردی مردی، اهل عالم همه بازیچه دست هوس‌اند، گر تو بازیچه این دست نگردی مردی.</p></div> text/html 2016-05-27T09:40:01+01:00 60066.mihanblog.com معراج . سنگی که بعد از ۱۳ هزار سال به پایان جهنم رسید! http://60066.mihanblog.com/post/1986 <div style="text-align: center;"><img src="http://www.manbarak.ir/wp-content/uploads/2016/05/4-300x245.jpg" alt="4"></div><div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="padding: 0px; margin: 0px 0px 30px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; text-align: right; line-height: 39px; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-color: rgb(250, 250, 250);"><span lang="AR-SA" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-size: 10pt; line-height: 40px; font-family: Tahoma, sans-serif;">از پیامبر اکرم&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-size: 7pt; line-height: 28px; font-family: Tahoma, sans-serif;">(صلی الله علیه و آله)</span>&nbsp;<span lang="AR-SA" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-size: 10pt; line-height: 40px; font-family: Tahoma, sans-serif;">روایت شده که فرمود</span><span dir="LTR" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-size: 10pt; line-height: 40px; font-family: Tahoma, sans-serif;">:</span></p><div class="WordSection1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; line-height: 32px; text-align: start; background-color: rgb(250, 250, 250);"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="padding: 0px; margin: 0px 0px 0.0001pt; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: justify; line-height: 39px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-size: 10pt; line-height: 40px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: blue;">روزی جبرئیل امین برای ادای وحی به نزد من آمد.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="padding: 0px; margin: 0px 0px 0.0001pt; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: justify; line-height: 39px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-size: 10pt; line-height: 40px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: blue;">هنوز تمامش را نخوانده بود که ناگهان آوازی سخت و صدایی هولناک به گوش رسید؛ به گونه ای که چهره &nbsp;فرشته وحی تغییر کرد</span><span dir="LTR" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-size: 10pt; line-height: 40px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: blue;">.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="padding: 0px; margin: 0px 0px 0.0001pt; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: justify; line-height: 39px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-size: 10pt; line-height: 40px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: blue;">پرسیدم این چه صدایی بود؟</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="padding: 0px; margin: 0px 0px 0.0001pt; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: justify; line-height: 39px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-size: 10pt; line-height: 40px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: blue;">گفت:<b style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">ای پیامبر! خدای تبارک و تعالی در دوزخ چاهی قرار داده،سنگ سیاهی در آن انداختند،اکنون بعد از سیزده هزار سال آن سنگ به ته چاه رسید.</b></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="padding: 0px; margin: 0px 0px 0.0001pt; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: justify; line-height: 39px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-size: 10pt; line-height: 40px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: blue;">پرسیدم:آن چاه جایگاه چه کسانی است؟</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="padding: 0px; margin: 0px 0px 0.0001pt; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: justify; line-height: 39px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-size: 10pt; line-height: 40px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: blue;">&nbsp;گفت</span><span dir="LTR" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-size: 10pt; line-height: 40px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: blue;">:</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="right" style="padding: 0px; margin: 0px 0px 30px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; line-height: 39px; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right;"><b style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;"><span lang="AR-SA" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-size: 10pt; line-height: 40px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: blue;">«</span></b><b style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">&nbsp;</b><b style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;"><span lang="AR-SA" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-size: 10pt; line-height: 40px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: blue;">جایگاه بی نمازان و شرابخواران»</span></b><span lang="AR-SA" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-size: 7pt; line-height: 28px; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="right" style="padding: 0px; margin: 0px 0px 30px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; line-height: 39px; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right;"><span lang="AR-SA" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-size: 7pt; line-height: 28px; font-family: Tahoma, sans-serif;"><br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="right" style="padding: 0px; margin: 0px 0px 30px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; line-height: 39px; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right;"><span lang="AR-SA" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-size: 7pt; line-height: 28px; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span style="font-size: 9.33333px;">[اسرار الصلاه شیخ عبدالحسین تهرانی؛ صفحه : ۳۱]</span></span></p></div></div> text/html 2016-05-26T03:34:34+01:00 60066.mihanblog.com معراج . چشمی دگر بده http://60066.mihanblog.com/post/1984 <div style="text-align: center;"><img src="http://nmedia.afs-cdn.ir/v1/image/VzW5fZtTLQ02Ue1hlk8gl9krrQd8cMtzS3YanC8lMt8ZGRZ2y_6Zxw/s/w535/" alt="افسران - چشمی دگر بده"></div> text/html 2016-05-26T03:29:16+01:00 60066.mihanblog.com معراج . غیرت ... http://60066.mihanblog.com/post/1983 <div style="text-align: center;"><img src="http://nmedia.afs-cdn.ir/v1/image/XAds3ff9cgFnuIrk8x7pV-jdzdzPn9pq433o7xNmKtybRmjCTkwrAA/s/w420/" alt="افسران - غیرت ..."></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;">گفت : ڪه چــــے ؟ هـــے جانباز جانباز ، شهیــــב شهیــــב !</span><br style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;"><br style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;">مــــے خواستن نرن !</span><br style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;"><br style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;">ڪســـــے مجبورشون نڪرבه بوב ڪه !</span><br style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;"><br style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;">گفتم : چرا اتفاقا ! مجبورشون مــــے ڪرב !</span><br style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;"><br style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;">گفت : ڪــــے ؟؟!!</span><br style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;"><br style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;">گفتم : همون ڪه تو نـــבاریش ! گفت : من نـــבارم ؟! چـــــے رو ؟!</span><br style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;"><br style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;">گفتم : غیرت !!</span></div> text/html 2016-05-21T09:33:59+01:00 60066.mihanblog.com معراج . یه سری پوستر با موضوع : سبک زندگی http://60066.mihanblog.com/post/1982 <div style="text-align: center;"><font size="3">یه سری پوستر<br>&nbsp;با موضوع :&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="6">سبک زندگی</font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/386/1156489/0.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/386/1156489/00.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/386/1156489/000.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/386/1156489/0000.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/386/1156489/00000.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/386/1156489/000000.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/386/1156489/01.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/386/1156489/02.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/386/1156489/03.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/386/1156489/04.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/386/1156489/05.jpg"></div> text/html 2016-04-28T10:34:36+01:00 60066.mihanblog.com معراج . التماس دعا http://60066.mihanblog.com/post/1978 <div style="text-align: center;"><img src="http://nmedia.afs-cdn.ir/v1/image/rQFKgUmCYazfZPz8YhOKMxcDDAj8dkJexd5LebkQ8k8qnl8YIFpuTg/s/w535/" alt="افسران - التماس دعا....."></div> text/html 2016-04-28T10:33:04+01:00 60066.mihanblog.com معراج . تلنگر http://60066.mihanblog.com/post/1977 <div style="text-align: center;"><img src="http://nmedia.afs-cdn.ir/v1/image/5xIo9pY3wDUDz0LGKa8w7ql765_haCTh5_4IO7xHQZ0ehE7grscx3g/s/w225/" alt="افسران - تلنگر..."></div> text/html 2016-04-28T10:32:38+01:00 60066.mihanblog.com معراج . فروهر http://60066.mihanblog.com/post/1976 <div style="text-align: center;"><img src="http://nmedia.afs-cdn.ir/v1/image/ENpVnrT1O4fOmKvDCuVCiyVQc4tv9UFdxAHRnSNkwiZ0Hc2-p5gzXg/s/w534/" alt="افسران - فروهر نماد چیه ؟"></div> text/html 2016-04-28T10:28:48+01:00 60066.mihanblog.com معراج . گچ‌کار جوان قمی، ۱۷۷ خانواده را از دام ماهواره نجات داد! http://60066.mihanblog.com/post/1975 <div style="text-align: center;"><img src="http://nmedia.afs-cdn.ir/v1/image/RZb3YdCZKSeYsttnQejTnspFTb5pcZ1aTircgX2H5i2Yqdu6q-tSoA/s/w420/" alt="افسران - گچ‌کار جوان قمی، ۱۷۷ خانواده را از دام ماهواره نجات داد!"></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;">جزئیات در :</span><br style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;"><a class="mu_link out" href="http://atraknews.com/new.aspx?id=59835" style="text-decoration: none; color: rgb(2, 130, 184); display: inline-block; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;">atraknews.com/new.as</a><span style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;">&nbsp;</span></div> text/html 2016-04-28T10:22:46+01:00 60066.mihanblog.com معراج . خیلی ساده همسرت رو خوشحال کن با... http://60066.mihanblog.com/post/1974 <div style="text-align: center;"><img src="http://nmedia.afs-cdn.ir/v1/image/wRu7fVoF6Aoezanz_RuSMAxoBwE8tzUFSh3uaNXV4ALtGBy9OC4Qcw/s/w300/" alt="افسران - خیلی ساده همسرت رو خوشحال کن با..."></div> text/html 2016-04-28T10:21:04+01:00 60066.mihanblog.com معراج . ✨اولین حرف روزم السلام علیک "یااباعبدالله " الحسین✨ My first saying of the day: Peace be upon Imam Husayn(ashura) http://60066.mihanblog.com/post/1973 <div style="text-align: center;"><img src="http://nmedia.afs-cdn.ir/v1/image/6uHX_a5QYWhI7hH8AOXPj-Rsofkb0gWGpomv2bUIeGyfRt6aFU7v6A/s/w535/" alt="افسران - ✨اولین حرف روزم السلام علیک &quot;یااباعبدالله &quot; الحسین✨ My first saying of the day: Peace be upon Imam Husayn(ashura)"></div>